Mércores, Xullo 24, 2024

Política de Privacidade

Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Raixas infórmate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recabados durante a navegación, ao comprar un produto ou contratar un servizo a través do sitio Web billarda.gal. Así, Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Baixas garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das personas físicas (RGPD).

O uso do sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

Titular: Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Baixas
DNI/NIF: G94174240
Domicilio: Baixada a Chousa, 11 Planta Baixa, 36993 Poio (Pontevedra)
Correo electrónico: billarda@billarda.gal
Sitio Web: billarda.gal

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás  exixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre solicitará o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario previamente con absoluta transparencia.

Principio de minimizar a solicitude de datos: O Titular solicitará só os datos necesarios para o fin ou fins para os que os solicita.

Principio de limitación do prazo de conservación: El Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais requiridos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estean garantidas.

O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por billarda.gal non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:
– Ao comprar un produto ou contratar un servizo.
– Ao inscribirte nun formulario de subscrición ou nun boletín que o Titular xestiona con MailChimp.

Dereitos

O Titular informa que sobre os teus datos persoais tes dereito a:
– Solicitar o acceso aos datos almacenados. Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
– Solicitar a limitación do seu tratamento.
– Opoñerte ao tratamento.

Solicitar a portabilidade dos teus datos

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándollo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que teña facilitado os seus datos en algún momento, pode dirixirse a Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Baixas e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar la portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a billarda@billarda.gal xunto coa proba válida en dereito como una fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, en este caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que te atinxen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio Web para mandar un correo ao Titular, subscríbeste ao seu boletín, compras un produto ou realizas unha contratación estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Baixas. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o teu enderezo IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o tu consentimento para que a tu información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por — Webempresa — só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

Formularios de contratación de productos o servicios: El Titular solicita datos personales entre los que pueden estar: nombre y apellidos, documento de identidad (número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o permiso de residencia), dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono y datos de pago (métodos de pago o datos bancarios) con la finalidad de mantener una relación comercial con el Usuario, realizar el envío de los pedidos, prestar los servicios contratados y para realizar la facturación y el cobro de los productos o servicios contratados.

Formularios de suscripción a contenidos: El Titular solicita los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección de un sitio web para gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines, promociones y ofertas especiales.

Los datos personales facilitados al Titular estarán ubicados en los servidores de The Rocket Science Group LLC d/b/a, con domicilio en EEUU. (Mailchimp).

Existen otras finalidades por las que el Titular trata datos personales:

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el Aviso Legal y en la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayuden a este sitio Web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.

Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece este sitio Web.

Para analizar la navegación de los usuarios. El Titular recoge otros datos no identificativos que se obtienen mediante el uso de cookies que se descargan en el ordenador del Usuario cuando navega por el sitio Web cuyas características y finalidad están detalladas en la Política de Cookies.

Para gestionar las redes sociales. billarda.gal tiene presencia en redes sociales. Si te haces seguidor en las redes sociales del Titular el tratamiento de los datos personales se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y que has aceptado previamente.

Puedes consultar las políticas de privacidad de las principales redes sociales accediendo al apartado de políticas de privacidad de las mismas:

Facebook
Instagram

El Titular tratará tus datos personales con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red social, informarte de sus actividades, productos o servicios, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan.

En ningún caso el Titular utilizará los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

Seguridad de los datos personales

Para proteger tus datos personales, el Titular toma todas las precauciones razonables y sigue las mejores prácticas de la industria para evitar su pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración o destrucción de los mismos.

El sitio Web está alojado en dinahosting. La seguridad de los datos está garantizada, ya que toman todas las medidas de seguridad necesarias para ello. Puedes consultar su política de privacidad para tener más información.

Contenido de otros sitios web

Las páginas de este sitio Web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si hubieras visitado la otra web.

Estos sitios Web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que es una información que se almacena en tu navegador web.

En la página Política de Cookies puedes consultar toda la información relativa a la política de recogida, la finalidad y el tratamiento de las cookies.

Legitimación para el tratamiento de datos

La base legal para el tratamiento de tus datos es: el consentimiento.

Para contactar con el Titular, suscribirte a un boletín o realizar comentarios en este sitio Web tienes que aceptar la presente Política de Privacidad.

Categorías de datos personales

Las categorías de datos personales que trata el Titular son: Datos identificativos

No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

Conservación de datos personales

Los datos personales que proporciones al Titular se conservarán hasta que solicites su supresión.

Destinatarios de datos personales

Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en EEUU. Más información en: https://mailchimp.com

The Rocket Science Group LLC d/b/a trata los datos con la finalidad de prestar sus servicios de email marketing al Titular.

Google Analytics es un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al Titular a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Más información en: https://analytics.google.com

En la página de Política de privacidad de Google se explica cómo Google gestiona la privacidad en lo que respecta al uso de las cookies y otra información.

También puedes ver una lista de los tipos de cookies que utiliza Google y sus colaboradores y toda la información relativa al uso que hacen de las cookies publicitarias.

Navegación Web

Al navegar por billarda.gal se pueden recoger datos no identificativos, que pueden incluir, la dirección IP, geolocalización, un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identificarte.

El sitio Web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:

Google Analytics.

El Titular utiliza la información obtenida para obtener datos estadísticos, analizar tendencias, administrar el sitio, estudiar patrones de navegación y para recopilar información demográfica.

El Titular no se hace responsable del tratamiento de los datos personales que realicen las páginas web a las que puedas acceder a través de los distintos enlaces que contiene el sitio Web.

Exactitud y veracidad de los datos personales

Te comprometes a que los datos facilitados al Titular sean correctos, completos, exactos y vigentes, así como a mantenerlos debidamente actualizados.

Como Usuario del sitio Web eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos remitidos al sitio Web exonerando a Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Raixas de cualquier responsabilidad al respecto.

Aceptación y consentimiento

Como Usuario del sitio Web declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptas y consientes el tratamiento de los mismos por parte de Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Raixas en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.

Revocabilidad

Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición tienes que enviar un correo electrónico a billarda@billarda.gal junto con la prueba válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.

El ejercicio de estos derechos no incluye ningún dato que SEOmmerce SL esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Cambios en la Política de Privacidad

El Titular se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

Toda comunicación con Seommerce SL por cualquier medio o a través de su dirección de correo electrónico, o de los formularios presentes en este ‘web site’ o a su ‘e-mail’, supone el consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Raixas, cuya dirección es Pontevedra, 36001 Pontevedra, España.

Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por tanto, el interesado podrá ejercer derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento.

Para ello lo podrán hacer mediante comunicación escrita dirigida a: Asoc Cultural e Deportiva Billarda Rias Raixas, Baixada a Chousa, 11 Planta Baixa, 36993 Poio (Pontevedra)