Domingo, Maio 19, 2024
Sin categoría

SISTEMA DE COMPETICIÓN PLAY-OFF LNB 2013

  Sistema de
  competición: categoría FEMININA
 • 4 grupos, de 6-7 xogadoras.
 • 4 campos.
 • 1 grupo por campo.
 • Puntuación 4-3-2-1-0.
 • Fase de grupos: 3
  carreiras. Calquera desempate para pasar de grupo a un golpe, por
  orde inversa á da última carreira. Pasarán 4 de cada grupo aos
  dezaseisavos de final.
 • Cadro
  final
  :
  despois enfrontamentos individuais á mellor de 2 carreiras.
  Desempate a unha carreira. Se persiste, desempate a un golpe,
  golpeando pola orde inversa á da última carreira xogada.
 • Haberá disputa do 3º e 4º
  posto. Será á mellor de 2 carreiras. O desempate a unha carreira,
  se persiste a un golpe, por orde inversa á da última carreira
  xogada.
 • A final será á mellor de
  3 carreiras. O desempate a unha carreira, se persiste a un golpe,
  por orde inversa á da última carreira xogada.
  Como
  se formarán os grupos da 1ª fase
  :
  categoría FEMININA
 • as primeiras e segundas de
  cada conferencia serán cabezas de grupo. Deste xeito, cada 1ª irá
  a un grupo diferente. Un dos grupos terá dúas primeiras. As
  segundas repartiranse entre os outros 3 grupos onde non haxa dúas
  primeiras de conferencia. As demais integrantes de cada grupo serán
  incluidos neles ao chou.
 • Nun recipiente colócanse 5
  papeis co nome das 5 CAMPIOAS de conferencia. Noutro colócanse 5
  papeis co nome das 5 segundas de conferencia. Primeiro sácanse un a
  un todos os papeis do recipiente onde están as 1ª, que se irán
  asignando ao grupo que lles corresponda. Despois sacaranse un a un
  todos os papeis do recipiente onde están as 2ª, e procederase de
  igual xeito. As demais integrantes de cada grupo serán incluidas
  neles ao chou.

  Sistema de
  competición: categoría EQUIPOS

 • Faranse 6 grupos de 11
  xogadores/as, un de cada equipo. (6 xogadores/as por equipo)
 • Xogarase en 3 campos.
 • 2 grupos por campo.
 • 3 carreiras por grupo.
  Puntuación: 5-4-3-2-1-0
 • Sortearase
  a letra que levará cada equipo para saber a orde de lanzamento en
  cada grupo. Nun recipiente
  colócanse 11 papeis co nome dos
  11 equipos clasificados. Noutro colócanse 11 papeis co nome das
  letras desde a A ata a L. Vaise sacando alternativamente un papel de
  cada recipiente.
 • Cada
  equipo traerá a súa aliñación. Nesta aliñación asignará un
  número a cada integrante do seu equipo. Os que teñan desde o
  número 1 ao 6 serán os que comecen a competición. O resto serán
  os cambios. Entregará esta aliñación na mesa de organización.
  Pódense facer os cambios que se queiran, mais cos seguintes
  condicionantes: cada xogador/a sustituído/a non poderá xogar
  noutro grupo diferente ao que lle correspondeu. Cada xogador que
  sustitúe a outro/a sempre terá que xogar no mesmo grupo no cal
  fixo a sustitución. Ou sexa, non se poderá xogar en diferentes
  grupos un mesmo/a xogador/a.
 • Se
  algún equipo compite con 5 xogadores/as, pois no grupo que lle
  correspondese xogar ao dorsal 6, poñamos por caso, ese equipo non
  presentará competidor/a. Que son 4, pois no grupo que lle
  correspondese xogar ao 5 e ao 6 non competirá ese equipo. En
  definitiva, só puntuarán o número de xogadores/as que presente
  cada equipo.
 • Algún
  equipo que non dispoña para ese día de 6 xogadores/as poderá
  fichar
  a alguén que non teña xogado con outro equipo da LNB
  nesta tempada 2011-2012. Só ata completar 6.
 • No
  caso de empate na puntuación final. O xogador co número 1 de cada
  un dos equipos empatados dará un golpe e quen lance a billarda máis
  lonxe sera o ganador. A orde de lanzamento decidirase por sorteo.
  Haberá que desempatar para calquera dos postos, desde o 1º ata o
  11º.

  

Sistema de
competición: categoría VARADOS

 • 2 grupos de 7 e 2 grupos de 8. (30 xogadores)
 • 4 campos.
 • 1 grupo en cada campo.
 • 1ª quenda de lanzamentos.
  5 lanzamentos cada xogador desde a distancia regulamentaria do
  campo.
 • Se despois desta 1ª quenda
  de lanzamentos ninguén consigue facer algún varado avanzarase a
  liña de saída 10 metros. Se varios xogadores fan o mesmo número
  de varados, estes farán 3 lanzamentos máis cada un para
  desempatar. Se continúa o empate, avanzarán a liña 10 metros máis
  e farán 1 lanzamento cada un ata que un dos dous faga varado e o
  outro non. Se despois de 3 lanzamentos continúa o empate avanzarase
  5 metros e procederase de igual xeito.
 • 2ª quenda de lanzamentos.
  Outros 5 lanzamentos cada xogador. Se continúa o empate a ningún
  varado avanzarase a liña de saída 5 metros máis. Se varios
  palanadores fan o mesmo número de varados, estes farán 3
  lanzamentos máis cada un para desempatar. Se continúa o empate,
  farán 1 lanzamento cada un ata que un dos dous faga varado e o
  outro non. Se despois de 3 lanzamentos continúa o empate avanzarase
  5 metros e procederase de igual xeito.
  Sistema de
  competición: categoría individual ABSOLUTA

 • 8 grupos de 8-9
  xogadores/as.
 • 4 campos.
 • 2 grupos por campo.
 • Puntuación 4-3-2-1-0.
 • Fase de grupos: 3
  carreiras. Pasan os 4 primeiros de cada grupo. En caso de empate,
  dase un golpe de desempate, por orde inversa á da última carreira
  xogada.
 • Cadro final: despois
  enfrontamentos individuais ao mellor de 2 carreiras. Desempate a
  unha carreira. Se persiste, desempate a un golpe, golpeando por orde
  inversa á da última carreira.
 • Haberá disputa do 3º e 4º
  posto. Será ao/á mellor de 2 carreiras. O desempate a unha
  carreira, se persiste a un golpe, por orde inversa á da última
  carreira xogada.
 • A final será ao/á mellor
  de 3 carreiras. O desempate a unha carreira, se persiste a un golpe,
  por orde inversa á da última carreira xogada.
  Como
  se formarán os grupos da 1ª fase
  :
  INDIVIDUAL ABSOLUTA
 • os primeiros e segundos de
  cada conferencia serán cabezas de grupo. Deste xeito, cada 1º irá
  a un grupo diferente. Os 2º non irán a ningún grupo onde haxa un
  1º, deste xeito haberá 2 grupos onde coincidan dous 2º. Os demais
  integrantes de cada grupo serán incluidos neles ao chou.
 • Nun recipiente colócanse 5
  papeis co nome dos 5 CAMPIÓNS de conferencia. Noutro colócanse 5
  papeis co nome dos 5 segundos de cada conferencia. Primeiro sácanse
  un a un todos os papeis do recipiente onde están os 1º, que se
  irán asignando ao grupo que lles corresponda. Despois sacaranse un
  a un todos os papeis do recipiente onde están os 2º, e procederase
  de igual xeito.

  Organización

 • Delegado/a.
  Cada conferencia terá un/unha. Así, teremos 5 persoas que se
  encargarán de presentar por escrito o listado de xogadores/as que
  participarán na categoría individual ABSOLUTA e FEMININA, e na
  categoría de VARADOS. Ademais, cada equipo que participe na final
  desta categoría terá un capitán/á que presentará a aliñación
  por escrito.
 • Mesa
  de organización
  . Estará
  formado por unha ou dúas persoa de cada conferencia. Esta mesa será a
  encargada de:
   • realizar os sorteos para
    a confección dos diferentes grupos.
   • Cubrir as actas de
    competición nas diferentes categorías.
   • Designar aos/ás
    xuíces/zas (1 xuíz/a de pista e 1 xuíz/a de varal).
   • Supervisar que o material
    de xogo cumpra as medidas establecidas.
   • Resolver toda incidencia
    relacionada coa competición.

Un comentario en «SISTEMA DE COMPETICIÓN PLAY-OFF LNB 2013»

 • na categoría feminina se pasa 4 de cada grupo, serán un total de dezaseis para a fase de cadros, polo que se xogarán oitavos de final, non dezaseisavos como figura no sistema de competición

  Resposta

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *